Open image
 
CURR MIN AVG MAX
CLOSE
Lauko temperatūro daviklis
Prieškambaris
Katilo išėjimas
Katilo grįžtamas
Akumuliacinė talpa (viršutinis daviklis)
Akumuliacinė talpa (2/3 daviklis)
Akumuliacinė talpa (1/3 daviklis)
Akumuliacinė talpa (apatinis daviklis)
Boilerio vidurys
Grindų trišakis
Radiatorių trišakis
Dūmtraukio analoginis daviklis
Ia. kambarys su balkonu
Valgomasis
Grindų pavara (atidarymas)
Grindų pavara (uždarymas)
Radiatorių pavara (atidarymas)
Radiatorių pavara (uždarymas)
Grindų kolektoriaus siurblys
Radiatorių kolektoriaus siurblys
Boilerio tenas
[O10]
[O11]
[O12]
[O13]
[O14]
[O15]
[O16]
[O19]
[O20]
[O21]
[O22]
[O23]
[O24]
[PID1_St]
PID I užduota temperatūra (grindų)
[PID2_St]
PID II užduota temperatūra (radiatorių)
[Cs]
[Spp]
[Cpm]
MENU